Iskolatörténet Mórahalmon

avagy

Új szakképző intézmény bemutatása

Helen Keller szerint: „a tudomány hatalom. Sőt a tudás boldogság, mert akinek széleskörű és mélységes tudása van, az megkülönbözteti az igazi célt a hamistól, a magas rendű dolgot az alacsonytól.”

I. Előzmények - Középfokú oktatás Mórahalmon

Mórahalom története szerint a középfokú oktatás megjelenése 1928. év októberére tehető, amikor is mezőgazdasági szakiskola kezdte meg működését a mai úgynevezett „gazdasági iskola” épületegyüttes területén. Annak ellenére, hogy a szakiskola igen rövid ideig működött, jelentősége annál meghatározóbb volt, hiszen a szakoktatásban résztvevő fiatalok gazdálkodni tudó nevelők vezetésével ismerhették meg a mezőgazdasági termelés és állattartás tudományát. 1962. szeptember 2-án, gimnáziumi oktatás indult, egy osztállyal a Barmos-iskola mellé felépített új épületben. Tekintettel arra, hogy a gimnázium nem töltötte be szerepét és az oktatás színvonala is elmaradt a várttól kudarcra ítéltetett a kezdeményezés. Ennek ellenére a mórahalmi gimnáziumot nem szüntették meg, hanem átalakították postaforgalmi szakközépiskolává. Az utolsó évfolyama 1976-ban végzett, majd a képzés átkerült Kistelekre. Hosszú évek kihagyása után 1992-ben újabb kísérletet tettek a középfokú oktatás bevezetésére. Ekkor a Szegedi Deák Ferenc Gimnázium kihelyezett osztályaként 6 osztályos gimnáziumi képzés indult. A diákok két évfolyamon tanultak a mórahalmi iskolában, majd Szegeden folytatták az ismeretszerzést, s ott is tettek érettségi vizsgát. Összesen két ilyen osztály indult. A szakképzés újra indítására 1994-ben volt lehetőség, egy PHARE pályázat kapcsán. A Szegedi Alternatív Szakiskola kihelyezett tagozataként zöldségtermelő szakképzés folyt két tanéven át, majd 1996. évtől 1999-ig az iskola önálló szervezésében folytatódott a zöldségtermelő képzés. Az 1998/99-es tanévtől OKJ-s képzés elindulásával - OFA pályázat keretében - kerti munkás szakképesítéssel felnőttképzés indult a nappali rendszerű képzés mellett. Ugyanekkor szintén a felnőttképzés keretében kihelyezett képzésként ezüstkalászos és aranykalászos gazda, mezőgazdasági vállalkozó képzések folytak. 2001-től akkreditált felnőttoktatási képzőközponttá vált (a megyében másodikként) a mórahalmi iskola. Ettől kezdve AVOP pályázati támogatás felhasználásával és saját önerő hozzáadásával összesen, több mint 1000 fő képzése történt meg 2012-ig az alábbi képzések vonatkozásában: - ezüstkalászos, - aranykalászos gazda, - mezőgazdasági vállalkozó, - számítógép-kezelő, - masszőr, - szociális gondozó és ápoló, - gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, - fizioterápiás asszisztens, - falusi vendéglátó, - mezőgazdasági képkezelő, - parkgondozó. A képzések nemcsak helyben, hanem kihelyezett helyszíneken is folytak: pl.: Szeged, Hódmezővásárhely, Algyő, Makó, Tiszasziget, Üllés, Ásotthalom, Zsombó településeken. 2004. évtől a szakmaváltás pályázattal ismét indul szakképzés nappali tagozaton is. Négy osztály végez érettségi utáni fizioterápiás asszisztensként, országos beiskolázással. A tanulók felkészültségük révén az országos szakmai versenyeken kiváló eredménnyel szerepeltek. Az OKJ folyamatos átalakításához igazodva az iskola is váltásra kényszerült. Így 2008-tól öt éven át gyógymasszőr, majd két éven át gyógy- és sportmasszőr képzés folyt az iskolában. Az utolsó évfolyam 2015. évben vizsgázott. Szintén 2004-ben indult újra a szakiskolai képzés is, vendéglátás - idegenforgalom szakiránnyal, és az erre épülő falusi vendéglátó OKJ-s nappali képzéssel. 2014-ben tett eredményes szakmai vizsgát az utolsó évfolyam. 2005/06-os tanévben érettségire felkészítő vendéglátás, idegenforgalom szakiránnyal szakközépiskolai osztályt indítottak. Összesen hét osztály érettségizett 2015-ig, a képzés megszűnéséig.

II. Új szakképző intézmény életre hívása Mórahalmon

Mórahalom városi Önkormányzat a Szegedi Szakképzési Centrummal együttműködve Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úrnál kezdeményezte egy, a Szegedi Szakképzési Centrum szervezeti keretein belül működő, új mórahalmi szakképző intézmény létrehozását. Mórahalom Városi Önkormányzat kedvezményezettként 2016. december 27-én Támogatási Szerződést kötött a Nemzetgazdasági Minisztériummal. A támogatott beruházás során Mórahalom Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő (6782 Mórahalom, Millennium sétány 17. szám alatt található, 3122 m2 alapterületű) telekingatlanon:

 • a mórahalmi szakképzés technikai és infrastrukturális hátterének megteremtését,
 • a telken található oktatási épület korszerűsítését, felújítását és bővítését tervezte.
A projekt kiemelt célkitűzése a helyi igényeken alapuló oktatási egyenlőtlenségek mérséklése, valamint az oktatás minőségének fejlesztése volt, annak érdekében, hogy az eredményesen szolgálja a térségben élő gyermekek és fiatalok fejlődését. A helyi igények figyelembevételével rugalmasan alkalmazkodjon a munkaerőpiac folyamatosan változó igényeihez és biztosítsa a gazdaság versenyképességének fenntartásához szükséges, megújulni képes humán erőforrásokat.

A beruházás I. üteme:

Mórahalom Városi Önkormányzat támogatásban részesült a Nemzetgazdasági Minisztérium által az Önkormányzat tulajdonában lévő és a Szegedi Szakképzési Centrum szervezeti keretein belül tanműhelyként funkcionáló szakképzési tagintézmény oktatási épületének korszerűsítésére, felújítására, bővítésére, és a működtetéshez szükséges eszközök beszerzésére. Új néven a Gyakorlóközpont 2017. december 20-án ünnepélyes keretek között került átadásra, ahol 2018. január l-jétől már megkezdődött a gyógymasszőr hallgatók nappali és esti tagozatos gyakorlati oktatása. Ezen diákok a Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolájának hallgatói, akik 2016. évben kezdték meg tanulmányaikat és a 2017/2018-as tanévben töltik gyakorlati idejüket. A tanulószerződéseket a Móra-Vitál Nonprofit Kft. a hallgatókkal közvetlenül kötötte meg. A Nappali tagozatos hallgatók száma: 25 fő, az esti tagozatos hallgatók száma 22 fő. Így mindösszesen az új épületben 47 fő számára biztosított a mai kor követelményeinek megfelelő helyszínhelyen és eszközparkkal az oktatás. A tervek között szerepel, hogy a gyógymasszőrök oktatása mellett wellness masszőröket is képeznek, akiknek a képesítés megszerzését követően szalonokban, szállodákban nyílik lehetőségük az elhelyezkedésre. A gyakorlóközpont a későbbiekben lehetőséget ad a fizioterapeuta és gyógytornász hallgatók gyakorlati oktatására is. A fizioterapeuta képzések szervezése már folyamatban van a Szegedi Szakképzési Centrum által. A gyakorló központ épületében kapott helyet a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mórahalmi Tagintézménye is. Bulik Hajnalka tagintézményvezető szakmai irányítása mellett folynak a szakszolgálati foglalkozások.

A beruházás II. üteme:

Mórahalom Városi Önkormányzat vissza nem térítendő támogatásban részesült a Nemzetgazdasági Minisztérium által a szakképzési célokat biztosító ingatlanon az alábbi főbb feladatok megvalósítására:

 • a beruházás I. ütemében végzett befejezetlen építési és kiviteli tervezési munkálatok folytatására;
 • két épületrészt összekötő híd megépítésére,
 • tároló helyiségek, szociális helyiségek, tantermek, tankonyha, ügyviteli és irodahelyiségek kialakítására.
Az épület alapkövének ünnepélyes elhelyezésére 2017. december 20-án került sor a gyakorlóközpont átadásával egyidejűleg.

A tervek szerint az épület az alábbi helyiségekből áll:

Földszint:

 • tankonyha cukrászműhellyel
 • kiegészítő helyiségek
 • 3 tanterem
 • plusz l csoportszoba
/A földszint akadálymentesített ugyan úgy, mint a vizesblokkok./

I. emelet:

 • természettudományos oktatóterem szertárral
 • 3 tanterem
 • 2 informatikai csoportszoba
/Az I. emelet is teljesen akadálymentesített, s itt valósul meg az összeköttetés a gyakorló központtal./

Tetőtér:

 • 2 informatikai csoportszoba
 • itt nyernek elhelyezést az ügyviteli helyiségek: pl.: igazgatói szoba, tanári