Szakgimnáziumi Osztályok

Ágazati képzés (9-12. évfolyam, 5/13. évfolyam)
Ágazat Kód-szám Képzési forma A képzés időtartama (tanév) Felvehető létszám (fő)
XIII. Informatika 2301 nappali 4+1 14
IV. Pedagógia 2302 nappali 4+1 20
Szükséges iskolai végzettség: 8 évfolyamos általános iskola
Felvételi feltétel/Alkalmassági követelmény Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt pálya- vagy egészségügyi alkalmasság
Integrált felkészítés Nincs
A jelentkezés módja és határideje Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének megfelelően 2019.02.18-ig.
Írásbeli felvételi vizsga Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből
Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje, a vizsgák helyszíne és ideje Központi írásbelire jelentkezés: 2018.12.07.
Jelentkezni a www.oktatas.hu honlapról letölthető „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP”-pal lehet, amit a vizsgát meghirdető középiskolába kell benyújtani.
Központi írásbeli: 2019.01.19. 10 óra
Pótló írásbeli: 2019.01.24. 14 óra
A vizsga helyszíne: Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskolája és Ga- rabonciás Kollégiuma
6782 Mórahalom Milleniumi sétány. 17.
Szóbeli felvételi vizsga Nincs
A felvételi döntés alapja A felvétel a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik.
Az általános iskola 7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi jegyei alapján számít- juk a hozott pontokat a következő tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, mate- matika, történelem, idegen nyelv. A hozott pontszám az osztályzatok összegének kétszerese, maximum 100 pont lehet.
A magyar nyelv és matematika központi írásbeli vizsgán elért dolgozatpontok összege jelentik a szerzett pontokat, maximum 100 pont lehet.
A felvételről való értesítés módja és ideje A felvételi jegyzék kihelyezése az iskolában és interneten történik. Határideje: 2019.03.18.
A felvételről az értesítést zárt levélben a 9. évfolyamra jelentkező tanuló iskolája kapja, ahol a tanuló átveheti az egyénre szóló felvételi határozatot. Határideje: 2019. 04. 30.
A nappali tagozatra felvétel a beiratkozással véglegesül, ennek időpontja a 9. évfolyamon:
2019. 06. 20-22. 8:00– 12:00<
A képzés kezdete 2019.09.01.
Emelt szintű érettségire való felkészítés A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, az idegen nyelv, és a szakmai komplex tantárgyakból létszámtól függetlenül, a többi tantárgy eseté- ben évfolyamonként minimum 6 fő esetén.
Emelt óraszámú képzés Nincs
Oktatott idegen nyelv Angol szintfelmérő eredményei alapján kialakított csoportokban (kezdő, haladó)
Oktatott természettudományos tárgyak 9. évfolyam:
kötelező komplex természettudományos tárgy
2301: fizika
2302: biológia
9-11. évfolyam:
ágazathoz kapcsolódó természettudományos tantárgy
2301: kémia
2302: földrajz
A tanulmányokat záró vizsga Érettségi vizsga
Megszerezhető mellék-szakképesítés 2301: Informatika
52 481 02 Irodai informatikus
2302: Pedagógia
32 140 01 Óvodai dajka
52 761 01 Családsegítő asszisztens
Kollégiumi elhelyezés Garabonciás Kollégium Mórahalom, jelentkezés egyénileg, elhelyezés egyéni elbírálás alapján
Egyéb fontos tudnivalók Tájékoztató napok: Az érdeklődő felvételizők általános iskolájában egyeztetett időpontban!